{$common.contactHotlinesText}

  Adatvédelmi nyilatkozat

  1. A felelős szerv neve és címe

   

  Az általános adatvédelmi rendelet, az uniós tagállamok egyéb adatvédelmi jogszabá- lyai és egyéb, adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések alkalmazásában felelős szerv:

   

  Jeremias Hungaria Kft.
  Kazinczy u. 6/B. Fszt. 4.
  1075 Budapest
  Magyarország

  Tel.: +36 1 2053234
  Email: info@jeremias.hu
  Webhely: www.jeremias.hu

   

   

  2.  Az adatkezelő adatai

  Jeremias Hungaria Kft.
  Kazinczy u. 6/B. Fszt. 4.
  1075 Budapest
  Magyarország

  Tel.: +36 1 2053234
  Email: privacy@jeremias.hu

   

   

  3. Sütik használata

   

  A Jeremias GmbH webhelye sütiket használ. A sütik olyan információk, amelyeket az Ön webböngészője nyilvántartási célból helyez el a számítógépe merevlemezén. Ezek a sütik azonosítják a felhasználót a webhely látogatása során, és ezáltal a webhely használata egyszerűbbé válik, és igazodik a felhasználó személyes köve- telményeihez.

   

  A böngésző beállításainál bármikor lehetőség van arra, hogy a felhasználó megta- gadja a sütik használatát. A beállított sütik törölhetők. Tájékoztatjuk, hogy amennyi- ben letiltja a sütik használatát, a webhely nem minden funkciója használható teljes mértékben.

   

   

  4. Naplófájlok létrehozása

   

  A Jeremias GmbH a webhely minden egyes megnyitásakor adatokat és információ- kat gyűjt egy automatizált rendszer használatával. Ezeket a szerver naplófájljai tárol- ják.

   

  Az alábbi adatok gyűjtésére kerülhet sor:

   

  -    A böngésző típusára és verziójára vonatkozó adatok

  -    A felhasználó operációs rendszere

  -    A felhasználó internetszolgáltatója

  -    A felhasználó IP-címe

  -    A hozzáférés dátuma és időpontja

  -    A weboldalak, amelyekről a felhasználó megnyitja webhelyünket (hivatkozó weboldal)

  -    Azok a weboldalak, amelyeket webhelyünkön keresztül ért el a felhasználó rendszere

   

  Az adatkezelés célja a webhely tartalmainak megjelenítése, az informatikai rendsze- reink működésének biztosítása, valamint a webhely optimalizálása. A naplófájlok adatait minden esetben a felhasználóink egyéb személyes adataitól elkülönítve tárol- juk.

   

  5.  Elemzés és hirdetés

   

  Google Analytics

  Ez a webhely a Google Analytics webes elemzési szolgáltatást használja. A szolgál- tatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) működteti.

  A Google Analytics úgynevezett „sütiket” használ. Ezek szöveges fájlok, amelyek a számítógépén tárolódnak, és lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja webhelyünket. A webhelyünk Ön általi használatával kapcsolatban, a süti révén létrehozott információ általában valamely, az Egyesült Államokban található Google-szerveren kerül letárolásra.

  A Google Analytics sütijeinek tárolása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A webhely működtetője jogos érdek alapján elemzi a felhasználói viselkedést a webhely és a hirdetések optimalizálása érdeké- ben.

  Ezen a webhelyen aktiváltuk az IP-anonimizáló funkciót. Az EU-n és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes tagállamain belül a Google lerövidíti az Ön IP-címét, mielőtt azt az Egyesült Államokba továbbítaná. Csak kivételes ese- tekben fordul elő, hogy a teljes IP-címet küldi ki az USA-ban található Google- szerverre, és ott rövidíti le. A Google a webhely működtetője nevében ezeket az ada- tokat a webhely Ön általi használatának értékelésére, a webhelyen kifejtett aktivitás- ról szóló jelentések készítésére, valamint a webhely működtetője számára egyéb, a

  webhelyen kifejtett aktivitással és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatások biztosítására használja. A Google Analytics részeként a böngészője által továbbított IP-címét nem vonjuk össze a Google által birtokolt egyéb adatokkal.

  A böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja ezeknek a sütiknek a táro- lását. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmét arra, hogy amennyiben így tesz, elő- fordulhat, hogy a webhely egyes funkcióit nem tudja használni. Az alábbi hivatkozá- son elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével megakadályozhatja azt is, hogy a sütik révén a webhely Ön általi használatával kapcsolatban létrehozott adato- kat (beleértve az Ön IP-címét) továbbítsuk a Google felé, és ezeket az adatokat a Google kezelje: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  Adatai Google Analytics általi gyűjtését az alábbi hivatkozásra kattintva akadályoz- hatja meg. Ezzel egy olyan (ún. opt-out) süti készül, ami megakadályozza, hogy webhelyünk jövőbeli látogatásaikor adatai gyűjtésre kerüljenek: A Google Analytics letiltása.

  A Google Analytics felhasználóiadat-kezelésével kapcsolatos további információért tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu.

  Az adatkezelés kiszervezésével kapcsolatban megállapodást kötöttünk a Google-lal, és a Google Analytics használata során teljes mértékben alkalmazzuk a német adat- védelmi hatóságok szigorú előírásait.

   

  Google AdWords és Google Conversion TrackingEz a webhely a Google AdWords-öt használja. Az AdWords a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google”) által működtetett online hirdetőprogram.

  A Google AdWords funkció részeként úgy nevezett konverziókövetést alkalmazunk. Amikor a Google által megjelenített hirdetésre kattint, egy konverziókövető süti ké- szül. A sütik kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az internetböngészője tárol a számítógépén. Ezek a sütik lejárnak 30 nap után, és nem a felhasználó személyének azonosítására szolgálnak. Ha a felhasználó ellátogat a webhely egyes oldalaira, és a süti még nem járt le, a Google és a webhely tudni fogja, hogy a felhasználó a hirde- tésre kattintott, és az adott oldalra jutott.

  A Google AdWords valamennyi hirdetőjének saját sütije van. Ennélfogva a sütik nem követhetők egy AdWords-hirdető webhelyét használva. A konverziós süti révén meg- szerzett információból konverziós statisztika készül azon AdWords-hirdetők számára, akik igénylik a konverziókövetést. Az ügyfelek megkapják azon felhasználók számát, akik a hirdetésükre kattintottak, és egy konverziókövető címkével ellátott oldalra let- tek irányítva. A hirdetők azonban nem kapnak olyan információkat, amelyek alapján a felhasználók személyét azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a kon- verziókövetésben, a Google Conversion Tracking sütijének letiltásával könnyedén leállíthatja ezt a funkciót a böngészője beállításaiban. Ha így tesz, nem fog szerepel- ni a konverziókövetési statisztikákban.

  A konverziós sütik tárolása az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdé- sének f) pontja alapján történik. A webhely működtetője jogos érdek alapján elemzi a felhasználói viselkedést a webhely és a hirdetések optimalizálása érdekében.

  A Google AdWords és a Google Conversion Tracking szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért tekintse meg a Google adatvédelmi nyilatkozatát: https://policies.google.com/privacy?gl=hu.

  Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy tájékoztatást kapjon a sütik használatáról, és eseti alapon el tudja dönteni, hogy beleegyezik-e az adott süti használatába. Böngé- szőjét úgy is beállíthatja, hogy az bizonyos feltételek mellett automatikusan elfogad- ja, vagy minden esetben elutasítsa a sütiket, vagy a böngésző bezárása után auto- matikusan törölje a sütiket. A sütik letiltása megakadályozhatja a webhely egyes funkcióinak működését.

   

   

  Google DoubleClick

  Ez a webhely használja a Google DoubleClick (Floodlight) sütijeit. A DoubleClick szolgáltatást a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosítja. A sütik a felhasználó böngészőjében tárolt, kisméretű szöveges fáj- lok. A tárolás folyamata során a böngészőjéhez álnevesített azonosítószámot rende- lünk hozzá. A DoubleClick sütijei nem tartalmaznak személyes adatokat.

  Ezek a sütik a webhelyünk használatának értékelésére szolgálnak. Az így gyűjtött adatokat statisztikai célokból anonim formában értékeljük. A sütik használatát meg- akadályozhatja az alábbi hivatkozáson, a „DoubleClick deactivation extension” me- nüpont alatt található böngésző plug-in letöltésével és telepítésével. A DoubleClick sütijeit ezenkívül leállíthatja a Digital Advertising oldalon is, az alábbi hivatkozáson.

  A sütiket a webhely működtetője termékeinek hirdetéséhez is használjuk (újracél- zás). Ennek értelmében a hirdetések (pl. hirdető bannerek, szöveges/képes hirdeté- sek, videók stb.) a későbbiekben megjeleníthetők lesznek a felhasználó számára más webhelyeken is. A felhasználók megakadályozhatják az újracélzás működését, ha módosítják a Google Remarketing Tags Beállításait, vagy deaktiválják az újracél- zó funkciót. Másik megoldásként, a felhasználók a Network Advertising Initiative által biztosított deaktiváló oldal használatával leállíthatják a harmadik felek sütijeinek használatát.

   

  Piwik

   

  Webhelyünk egy nyílt forráskódú szoftvert, a Piwiket használja a felhasználói hozzá- férések statisztikai értékelése céljából. A Piwik úgynevezett „sütiket” használ. A sütik a felhasználó böngészőjében tárolt, kisméretű szöveges fájlok. Ezek a webhely használatának értékelésére szolgálnak. A folyamat során az adatokat a Németor- szágban tárolt szervereken gyűjtik, kezelik és tárolják anonim felhasználói profilok létrehozása céljából. Ezek az adatok magukban foglalják a lekérdezett weboldalt, fájlt, a lekérdezés dátumát és időpontját, a továbbított adatmennyiséget, a sikeres lekérdezésről szóló értesítőt, a böngésző típusát és verzióját, a felhasználó operáci- ós rendszerét, a hivatkozó URL-t (az előzőleg felkeresett weboldal URL-jét), az IP- címet és a lekérdező szolgáltatóját. Közvetlenül a feldolgozást követően (IP-cím ala- pú vállalatfelismerés) anonimizáljuk a személyes IP-címet az utolsó számblokk törlé- sével (maszkolás), és nem vonjuk össze a sütikkel vagy egyéb adatokkal. A felhasz- nálók megakadályozhatják a sütik általi nyomon követést, ha kiválasztják ezt a beállí- tást a böngészőprogramjukban, vagy az alábbi hivatkozásra (hozzájárulás megtaga- dása) kattintanak.

   

  6. Regisztráció a webhelyünkön

   

  Ha az érintett személy él a lehetőséggel, hogy a személyes adatai megadásával re- gisztráljon a felelős szerv webhelyén, ezeket az adatait közvetlenül a felelős sze- mélyhez továbbítjuk. Az adatokat kizárólag a felelős személy belső használata céljá- ból tároljuk.

   

  A regisztráció során a felhasználó IP-címét a regisztráció dátumával és időpontjával együtt tároljuk. Ennek célja a szolgáltatásokkal való visszaélés megakadályozása. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az egyetlen kivétel ez alól, ha az ada- tok továbbítása törvényi kötelezettség.

   

  Az adatok regisztrációja a tartalmak vagy szolgáltatások biztosításához szükséges. A regisztrált felhasználóknak bármikor lehetőségük van a tárolt adataik törlésére vagy módosítására. Az érintett személy bármikor kérhet információt a róla tárolt személyes adatokról.

   

   

  7. Hírlevél

   

  Ha valaki feliratkozik a vállalatunk hírlevelére, az adatokat továbbítjuk a felelős sze- mélynek.

   

  A hírlevélre való feliratkozás során a felhasználó IP-címét a regisztráció dátumával és időpontjával együtt tároljuk. Ennek célja a szolgáltatásokkal vagy az érintett sze- mély e-mail-címével való visszaélés megakadályozása. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek. Az egyetlen kivétel ez alól, ha az adatok továbbítása törvényi kö- telezettség.

   

  Az adatokat kizárólag a hírlevél elküldésére használjuk. A hírlevélre való feliratkozást az érintett személy bármikor visszavonhatja.

   

  Az adatok tárolásába való beleegyezés jövőbeli hatállyal bármikor visszavonható. Minden hírlevélben megtalálható egy erre a célra szánt hivatkozás.

   

   

  8.  Kapcsolattartás

   

  A Jeremias GmbH webhelyén megtalálható űrlap szolgál az elektronikus kapcsolat- tartásra. Ezenkívül a megadott e-mail-címen is kapcsolatba lehet velünk lépni. Ha az érintett személy e csatornák valamelyikének használatával lép kapcsolatba a felelős személlyel, e személy által megadott személyes adatait automatikusan tároljuk. Eze- ket az adatokat kizárólag a megkeresés feldolgozása vagy az érintett személlyel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Az adatokat nem továbbítjuk harmadik feleknek.

   

   

  9. A személyes adatok rendszeres törlése és zárolása

   

  A kezelő kizárólag az adattárolás céljának megvalósításához szükséges ideig kezeli és tárolja az érintettek személyes adatait. Az adatokat ezenkívül akkor lehet tárolni,

  ha azt európai jog szerinti európai vagy nemzeti jogi szerv vagy az adattárolásról és adatkezelésről szóló egyéb rendelkezés engedélyezi és írja elő.

   

  Amint megszűnik az adattárolás célja, vagy lejár a fentiek által megszabott adattáro- lási határidő, a személyes adatokat zároljuk vagy töröljük.

   

   

  10. Az érintettek jogai

   

  Ha a személyes adatait kezeljük, Ön az általános adatvédelmi rendelet szerinti érin- tett személynek minősül, és az alábbi jogai vannak a felelős szervvel szemben:

   

  10.1. Tájékoztatáshoz való jog

   

  Megkérheti a felelős személyt, hogy erősítse meg, hogy kezeljük-e a személyes ada- tait.

   

  Amennyiben az adatkezelésre sor került vagy sor kerül, az alábbi információkat kér- heti a felelős személytől:

   

  -    a személyes adatai kezelésének célja;

   

  -    a kezelt személyes adatok kategóriái;

   

  -    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a szemé- lyes adatokat közölték vagy közölni fogják;

   

  -    az Önnel kapcsolatos személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy – ha megadható ilyen információ – az adattárolási idő meghatározásá- nak kritériumai;

   

  -    az Önnel kapcsolatos személyes adatok javításához vagy törléséhez való jog, a felelős szerv által végzett adatkezelés korlátozásához való jog vagy az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog fennállása;

   

  -     a szabályozó hatósághoz benyújtott fellebbezéshez való jog fennállása;

   

  -    az adatok származására vonatkozó, elérhető információk, ha a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték;

   

  -   az automatizált döntéshozatal megléte, beleértve az általános adatvédelmi rendelet 22. cikke (1) és (4) bekezdése szerinti profilalkotást, valamint – leg- alább az ilyen esetekben – az érintett érdemi tájékoztatását az adatkezelés során alkalmazott logikáról, az adatkezelés hatóköréről és tervezett hatásairól.

   

  Jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen arról, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatokat megosztottuk-e harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel. E tekintetben jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen az adatközléssel kapcsolatos, az általános adatvédelmi rendelet 46. cikke szerinti, megfelelő garanciákról.

   

  10.2. Helyesbítéshez való jog

   

  Joga van ahhoz, hogy helyesbítse és/vagy kiegészítse a felelős személynél tárolt adatait, ha az Önt érintő személyes adatok helytelenek vagy nem teljesek. A felelős személy köteles azonnal elvégezni a helyesbítést.

   

   

  10.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   

  Az alábbi feltételek figyelembe vételével Ön jogosult arra, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok kezelésének korlátozását kérje:

   

  -    ha vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

   

  -    az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

   

  -    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítésé- hez vagy védelméhez; vagy

   

  -    Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése szerint tilta- kozott az adatkezelés ellen; és még nem került megállapításra, hogy az adat- kezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

   

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivéte- lével csak az Ön hozzájárulásával, vagy más természetes vagy jogi személy jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   

  Ha az adatkezelés korlátozása a fenti feltételek alapján feloldásra került, tájékozta- tást kell kapnia a felelős személytől.

   

   

  10.4. Az adatok törléséhez való jog

   

  10.4.1 .

  Ön jogosult arra, hogy arra kérje az adatkezelőt, hogy azonnal törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy ezeket az adatokat azonnal törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   

  -      az Önre vonatkozó személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

   

  -      Ön visszavonja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

  -       Ön az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján tilta- kozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adat- kezelésre, vagy az általános adatvédelmi rendelet 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.

   

  -      Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen kezelték.

   

  -      Az Önre vonatkozó személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

   

  -        Az Önre vonatkozó személyes adatok gyűjtésére az általános adatvédelmi rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

   

  10.4.2.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatait, és az álta- lános adatvédelmi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevé- telével meg kell tennie az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve a techni- kai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adato- kat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másod- példányának törlését.

   

  10.4.3.

  Az adatok törléséhez való jog nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges

   

  -    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlá- sa céljából;

   

  -    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

   

  -    az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (2) bekezdése h) és i) pontjá- nak, valamint 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy terü- letét érintő közérdek alapján;

   

  -    az általános adatvédelmi rendelet 89. cikke (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthe- tően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

   

  -    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

   

   

  10.5.  Tájékoztatáshoz való jog

   

  Amennyiben az adatkezelővel szemben élt a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogával, az adatkezelő köteles tájékoztatni valam-

  ennyi címzettet, akivel megosztotta az Ön személyes adatait, az adatok helyesbíté- séről vagy törléséről, vagy az adatkezelés korlátozásáról, feltéve, hogy az nem bizo- nyul lehetetlennek, vagy nem jár aránytalan erőfeszítéssel.

   

  Ön jogosult arra, hogy a felelős személytől tájékoztatást kapjon az ilyen címzettekről.

   

   

  10.6.  Az adathordozhatósághoz való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható for- mátumban megkapja. Ön továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

   

  -    az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének

  -    pontja vagy 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

   

  -   az adatkezelés automatizált módon történik.

   

  E jog szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvaló- sítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez nem sértheti más személyek jogait és szabadságait.

   

  Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gya- korlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

   

   

  10.7. A tiltakozáshoz való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

   

  Ebben az esetben az adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesíté- séhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   

  Ha az Ön személyes adatainak kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

   

  Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő keze- lése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

  Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcso- lódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki elő- írásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

   

   

  10.8. Az adatvédelmi nyilatkozat visszavonásához való jog

   

  Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkoza- tát. Az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat visszavonása nem hat ki a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségére.

   

   

  10.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

   

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkeze- lésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve jogha- tással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalma- zandó abban az esetben, ha a döntés:

   

  -    az Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdeké- ben szükséges,

   

  -    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos ér- dekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

   

  -    az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

   

  Ezek a döntések ugyanakkor nem alapulhatnak a személyes adatoknak az általános adatvédelmi rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében említett különleges kategóriáin, kivéve, ha a 9. cikk (2) bekezdésének a) vagy g) pontja alkalmazandó, és az Ön jo- gainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézke- dések megtételére került sor.

   

  Az a. és c. pontban említett esetekben a felelős személy köteles megfelelő intézke- déseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdek- ében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy a felelős személy részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

   

   

  10.10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

   

  Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az álta- lános adatvédelmi rendeletet.

   

  Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni a pa- nasztevőt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az általános adatvédelmi rendelet 78. cikke alapján a panaszte- vő jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

   

   

  11. Adatok megosztása harmadik felekkel

   

  Szolgáltatásaink és – különösen – weboldalunk működésének biztosítása érdekében szolgáltatót alkalmazunk. E tekintetben a szolgáltató az Ön adatait kezelő külső szolgáltatónak is minősül. A szolgáltatót gondosan választottuk ki, és kötelezik őt az utasításaink, valamint rendszeresen ellenőrizzük tevékenységét.

   

   

  12. Az adatkezelés jogalapja

   

  Ha megszerezzük az érintett hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja az adatkeze- lés jogalapja.

   

  Ha a személyes adatok kezelésére egy olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, amelynek az érintett szerződéses fele, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja az adatkezelés jogalapja. Ez alkalmazandó a szer- ződést megelőző intézkedések elvégzéséhez szükséges adatkezelési műveletekre is.

   

  Ha a személyes adatok kezelése a vállalatunk számára előírt jogi kötelezettség telje- sítése érdekében szükséges, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja az adatkezelés jogalapja.

   

  Ha az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdeke miatt szükséges, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének

  d) pontja az adatkezelés jogalapja.

   

  Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesíté- séhez szükséges, és ha ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, akkor az általános adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja az adatkezelés jogalapja. Vállalatunk jogos érdeke az üzleti tevékenységeink végrehajtására terjed ki.

   

   

  13. A személyes adatok tárolási időtartama

   

  A személyes adatokat a vonatkozó törvényes tárolási ideig tároljuk. Ezen időszak lejárta után az adatokat automatikusan töröljük, kivéve, ha szükségünk van rá ahhoz, hogy szerződést kezdeményezzünk vagy teljesítsünk.

  25 Év Garancia!